Kamis, 19 Maret 2009

BEBERAPA KIDUNG

1. PURWA KANING
Purwa kaning angrip tarum
Ningwana ukir kehadang labuh
Kartika panedengin sari
Angayon tangguli ketur
Angringring jangge mure

Sukanya arja winangun
Winarna sari sampuning riris
Sumahur ingoling tangi
Rumrumning puspa priyaka
Munggwing srenganing rejeng


2. IDA RATU
Ida Ratu raking luwur
Kahula nunas lugrane
Mangda sampun titiang tandruh
Mengayat bhatara mangkin
Tityang ngaturan pejati
Canang suci lan daksina
Sarwa sampun puput
Pretingkahing saji


3. PANGREDANA
Pangredana ne keluwur
Maka pengundang Dewane
Asep menyan majegahu
Ambunnyane merik sumirik
Cenana pada mesanding
Pemendak Ida Bhetara
Anggenne diluwur
Ngaran Tiga Sakti
4. ASEP MENYAN
Asep menyan majagahu
Cenana nuwur Dewane
Mangda Ida gelis rawuh
Mijil saking lwuring langit
Sampun medabdaban sami
Maring giri meru reko
Ancangan sadulur
Sami pada ngiring5. PUJA WALI
Puja waline ke hatur
Jalaran upa karena
Wargasari anggen nuntun
Daksina lan kukus wangi
Tetep upakara sami
Katur ring Ida Bhetara
Suweca Ida turun
Kawula sami mengasti6. WINARNA
Winarna sirengkul petak
Haneng andekasa punanga srambi
Sidetapa sakang ginung
Siwasudha sridanta lungesira
Ngambara marga ngelayung
Mahyun marek ring Bhetara
Oryeng giri tohlangkir

7. TURUN TIRTHA
Turun tirtha saking luhur
Pemangkune manyiratan
Mekalangan muncrat mumbul
Mapan tirta amerta jati
Pahican Bhatara sami
Panglukatan dasa mala
Mangda sida lebur
Malene ring bumi8. PENGAKSAMA
Pengaksame ne keluwur
Manunas wara nugrahene
Menawi kirang nekehatur
Agung sinempura ugi
Canange asebit sari
Mangda sweca Ida nonton
Nodya saking luwur
Mamuputan sami9. PEMARGINE
Pemargine bamban alus
Medal ida ngejabeyang
Tedung jenglar tedung agung
Tamyang kulem lan pengawin
Tunggul sadu bilang samping
Suwaran gambelane muntab
Sampun maider ping telu
Ring panggung Ida melinggih
10. MEDAL MARING
Medal maring gedong agung
Merik sumirik gandene
Gedong menyan gedong madu
Ukir lawang ane
Mapin da lembumas anulu
Apit lawang singa wilis
Sina ib pajeng robrob
Tuwek payung pagut
Nemakta widya sari11. TEDUN IDA
Tedun Ida saking tajuk
Malinggih ring daksinane
Daksina sampun kinajum
Masekar busana becik
Damuhe pada pengampil
Lanang wadon sami girang
Upecara tedun
Presadeg ngeriyinnin12. PUPUH JERUM
Kidung pengundang ring Bhuta
Basa lumbrah pupuh jerum
Bhuta asih wydhi asung
Caru pesaji ne reko
Genep saha upe kara
Manut warna lawan ungguh
Sekul iwak pada bina
Olah olahan sadulur13. JERUM II
Pengideran penguripan
Kangin panca putih mulus
Kelod siya barak mungguh
Kauh kuning pitu anggon
Kaja selem urip papat
Manca warna tengah brumbun
Akutus panguripaniya
Babhutane manut ungguh14. JERUM III
Kaja kangin urip nenem
Yan ring warna rupa klawu
Kelod kangin urip kutus
Nasak gedang warna kawot
Kelod kauh warna kwanta
Panguripniya tetelu
Kaja kauh warna gadang
Jati tunggal urip ipun

0 komentar:

Posting Komentar